Spørjetimespørsmål fra Pål Atle Skjervengen (FrP) til finansministeren

Datert: 15.02.1991
Svart på: 20.02.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Pål Atle Skjervengen (FrP)

Spørsmål

Pål Atle Skjervengen (FrP): "Finansministeren har lenge hevdet at næringslivets konkurranseevne og inntjening må bedres.

Er denne målsettning forenlig med en anmodning til næringslivet om å ansette flere personer enn det arbeidsoppgavene tilsier er nødvendig?"


Les heile debatten