Spørjetimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til landbruksministeren

Datert: 11.05.1994
Svart på på vegner av: Landbruksministeren
Svart på: 25.05.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Skandaløs saksbehandling i Landbruksdepartementet hvor departementet presterte å oversitte fristen for ankevedtak i en konsesjonssak fra Telemark, medførte at fylkeslandbruksnemndas vedtak ikke ble prøvet i siste ankeinstans.

Hvordan stiller statsråden seg til en slik saksbehandling?"


Les heile debatten