Spørjetimespørsmål fra Mai Gythfeldt (RV) til justisministeren

Datert: 09.05.1997
Spørsmålet er trekt tilbake

Mai Gythfeldt (RV)

Spørsmål

Mai Gythfeldt (RV): Mistanke om straffbart forhold er blitt brukt som begrunnelse for å nekte en kurder fra Tyrkia opphold i Norge. Med den politiske fortid denne personen har, vil retur til dagens Tyrkia være langt strengere straff enn den han kan bli idømt om en norsk domstol finner han skyldig i det han sies å være mistenkt for.

Kan mistanke begrunne et vedtak, når vedtakets innhold er en streng straff?


Les heile debatten