Spørjetimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 08.03.1995
Svart på: 15.03.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Planer om nedleggelse av postkontor, jernbane, butikk, bensinstasjon, kafe eller lignende blir av mange oppfattet som en trussel mot bygdesamfunnet. Noen steder har man derfor fått i stand en samordning av en eller flere av disse funksjonene.

Vil statsråden initiere at en slik samordning blir utredet før for eksempel et postkontor blir foreslått nedlagt?"


Les heile debatten