Spørjetimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til sosialministeren

Datert: 31.03.1995
Svart på: 05.04.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Funksjonshemmede som trenger hjelpemidler blant annet i forhold til sin arbeidssituasjon, må søke trygdekontoret om støtte. Førstegangs- behandlingen for slike søknader tar ofte svært lang tid, og eventuell ankebehandling kan ta opp til ett år.

Hva vil sosialministeren gjøre for å redusere denne behandlingstiden?"


Les heile debatten