Spørjetimespørsmål fra Anne K. Grimsrud (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 06.10.1995
Sett fram av: Per Olaf Lundteigen (Sp)
Svart på: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anne K. Grimsrud (Sp)

Spørsmål

Anne K. Grimsrud (Sp): "Direktoratet for naturforvaltning fattet 12. juli 1995 vedtak om midlertidig vern av Holtefjell i Flesberg og Øvre Eiker kommune.

Vil miljøvernministeren gå inn for at berørte skogeiere ytes full erstatning for tap av næringsinntekt fra første dag?" Tatt opp av Per Olaf Lundteigen


Les heile debatten