Spørjetimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Datert: 24.01.1996
Svart på: 31.01.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Israelske myndigheter har forlenget retten som israelske sikkerhets- styrker og politi har til å bruke tortur.

Hvordan vil Regjeringen forholde seg til en slik tilsidesetting av menneskerettighetene og den uheldige virkningen dette kan ha for den pågående fredsprosessen?"


Les heile debatten