Spørjetimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til samferdselsministeren

Datert: 24.01.1996
Svart på: 31.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): "På møte 22. januar 1996, mellom Telenor Media, Kommunikasjons- og Teletilsattes Landsforbund og Tele- og dataforbundet ble de ansatte orientert om at arbeidsoppgaver fra inkassoavdelingen på Andenes skal overføres til Telenor Media i Oslo. 5,5 årsverk forsvinner.

Mener statsråden dette er i tråd med de forutsetninger Stortinget la til grunn ved omorganiseringen av Televerket?"


Les heile debatten