Spørjetimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 13.03.1996
Svart på: 20.03.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Innafor kjerneområdet for jerv i Oppland har ein 920 gardsbruk med sauehald. Desse gardsbruka sysselset 520 årsverk, og produksjonen har ei bruttoverdi årleg på ca. 60 mill. kroner.

Er målsettinga for Regjeringa og statsråden at denne produksjonen på sikt skal leggast ned?"


Les heile debatten