Spørjetimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til at tallmaterialet for prosjektet høyhastighetstog over Haukeli blir gjennomgått, i anledning av at Stortinget om ett år skal vedta Nasjonal transportplan

Datert: 06.05.1999
Svart på: 12.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Om ett år skal Stortinget vedta Nasjonal transportplan og legge rammene for transport 12 år frem i tid. Bladet Samferdsel nr. 3 1999 har en artikkel som beskriver jernbaneprosjekt som vil gi reisetid mellom Øst- og Vestland som er kortere enn via fly fra bysentrum til bysentrum.

Vil statsråden ta initiativ til at tallmaterialet blir gjennomgått for prosjektet høyhastighetstog over Haukeli, slik at Stortinget kan se om dette kan være aktuelt å satse på?


Les heile debatten