Spørjetimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om korreksen en overlege ved Rikshospitalet fikk fra sin direktør etter at han på anmodning møtte medlemmer av sosialkomiteen og gav faglig informasjon

Datert: 13.01.2000
Svart på: 19.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En overlege ved Rikshospitalet har fått korreks fra sin direktør etter at han på anmodning har møtt enkelte medlemmer av Stortingets sosialkomite og gitt faglig informasjon.

Er korreksen gitt etter anmodning fra Sosial- og helsedepartementet?


Les heile debatten