Spørjetimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til barne- og familieministeren

Om at Norge har den eldste bilparken og barnefamiliene de mest trafikkfarlige bilene i Vest-Europa

Datert: 19.01.2000
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Svart på: 26.01.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I Norge har vi den eldste bilparken i Vest-Europa med gjennomsnittlig 10 år gamle biler. Av barnefamilier som har tre barn er det 97 pst. som har bil. Av barnefamilier med to barn er det 92 pst. som har bil. Disse kjører rundt i de mest trafikkfarlige bilene i Vest-Europa.

Synes statsråden dette er tilfredsstillende?


Les heile debatten