Spørjetimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om at Jernbaneverket investerer 170 mill. kr på strekninger hvor NSB har lagt ned eller skal legge ned togdriften

Datert: 03.11.2000
Svart på: 15.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Jernbaneverket ruster opp og investerer 170 mill. kroner i jernbanestrekninger hvor NSB har lagt ned eller skal legge ned togdriften. Dette har store likhetstrekk med Vegdirektoratets "Veier til Ingensteds".

Når har statsråden tenkt å ta tak i og rette opp den skakkjørte samferdselsplanleggingen som foregår?


Les heile debatten