Spørjetimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Om kulturminneprosjektet i forbindelse med utbygging av Regionfelt Østlandet

Datert: 08.11.2000
Svart på: 22.11.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I forbindelse med utbygging av Regionfelt Østlandet er det satt av 62 mill. kroner til kulturminneprosjektet. Per i dag er det avdekket 366 kulturminner, hovedsakelig fangst-, jern- og kullgroper, på 15 pst. av det 226 km² store feltet.

Er statsråden enig i at kulturminnene i området med dette i hovedsak er registrert og bevart for fremtiden, slik at midlene kan brukes i spesielle områder og ellers overføres til andre formål?


Les heile debatten