Spørjetimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om usikkerheten i en del kommuner når det gjelder å få full barnehagedekning innen år 2000, som følge av Regjeringens kontantstøtteforslag

Datert: 13.11.1997
Svart på: 19.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I Enebakk kommune har kontantstøtteforslaget fra Regjeringen ført til at det er utsatt utvidelser ved to barnehager. Dette er begrunnet med usikkerhet rundt kontantstøtten.

Hvordan vil statsråden demme opp for den usikkerheten som nå skjer i en del kommuner når det gjelder å få full barnehagedekning innen år 2000?


Les heile debatten