Spørjetimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Om å redde bestanden av den totalfredede arten stor salamander i en dam i Oslo som fylkesmannen er i ferd med å tillate å fylle igjen

Datert: 07.03.2001
Svart på: 14.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Staten har ansvar for å påse at Norge overholder sine forpliktelser overfor Bern-konvensjonen. Stor salamander er en totalfredet art Bern-konvensjonen vurderer som særlig bevaringsverdig. Likevel er staten ved fylkesmannen i Oslo og Akershus i ferd med å tillate å fylle igjen og ødelegge én av kun tre dammer med bestand av stor salamander i Oslo.

Hva vil Regjeringen gjøre for å redde bestanden av stor salamander i Møllesvingen 20 i Oslo og unngå at Norge bryter Bern-konvensjonen?


Les heile debatten