Spørjetimespørsmål fra Karin Galaaen (Sp) til samferdselsministeren

Om å sørge for at Jernbaneverkets sidepor til industriområder blir opprettholdt, ut fra målet om å få mer godstrafikk over fra veg til jernbane

Datert: 07.02.2002
Svart på: 13.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Karin Galaaen (Sp)

Spørsmål

Karin Galaaen (Sp): Jernbaneverket planlegger nå å fjerne flere sidespor. Bl.a. er det blitt kjent at Jernbaneverket ønsker å fjerne sidesporet på Postmyran industriområde på Berkåk i Sør-Trøndelag. Ut fra et miljøhensyn har det vært et overordnet politisk mål å få mer godstrafikk over fra veg til jernbane.

Vil statsråden legge vekt på denne målsettingen og sørge for at Jernbaneverkets sidespor til industriområder blir opprettholdt?


Les heile debatten