Spørjetimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om at Jær-kommunar får utvida pleie- og omsorgsoppgåver pga. raskare utskriving av pasientar frå sjukehus, og om å syte for midlar til kommunane i samsvar med dette

Datert: 31.10.2002
Svart på: 06.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Fleire Jær-kommunar opplever no at dei får utvida pleie- og omsorgsoppgåver som fylgje av raskare utskriving av pasientar frå sjukehus.

Er dette ei endring Regjeringa har godkjent og der statsråden vil syte for at kommunane får tilført midlar i samsvar med nye oppgåver?


Les heile debatten