Spørjetimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorfor Regjeringen valgte å verne et naturreservat i Aust-Agder, til tross for at eierne motsatte seg det og Stortinget har uttalt at man bør unngå høy konfliktgrad i vernesaker

Datert: 09.01.2003
Svart på: 15.01.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Nylig ble fem barskogområder vernet i Aust-Agder. Ett av dem var Haugsjåknipen naturreservat i Froland kommune. Eierne motsatte seg på det sterkeste vern, og konfliktgraden var meget høy. Allikevel ble dette området vernet, stikk i strid med hva Stortinget har uttalt om at områder med høy konfliktgrad skal unntas vern.

Hvorfor har Regjeringen fullstendig ignorert hva Stortinget har uttalt om å unngå høy konfliktgrad i vernesaker, slik det ble slått fast i Innst. S. nr. 206 for 2000-2001?


Les heile debatten