Spørjetimespørsmål fra Lars Egeland (SV) til olje- og energiministeren

Om hva som gjøres for å få realisert prosjektet med utbygging av fjernvarme basert på spillvarme fra Esso-raffineriet på Slagentangen i Tønsberg

Datert: 14.01.2003
Svart på: 22.01.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Lars Egeland (SV)

Spørsmål

Lars Egeland (SV): I Tønsberg slippes energi tilsvarende 800 gigawatt - minst et par Alta-kraftverk - ubenyttet opp i lufta. Det er spillvarme fra Esso raffineriet på Slagentangen. Det er tildelt konsesjon for utbygging av fjernvarme basert på denne spillvarmen. Hittil har prosjektet ikke fått tilskudd, til tross for sitt store potensial i å redusere bruk av elektrisk kraft til oppvarming.

Hva vil Regjeringa nå gjøre for at dette prosjektet skal kunne realiseres?


Les heile debatten