Munnleg spørsmål fra Trond Giske (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt statsråden ser alvoret i den dramatisk økende arbeidsløsheten

Datert: 19.02.2003
Svart på: 19.02.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A):


Les heile debatten