Spørjetimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til justisministeren

Om å styrke og utvikle det eksisterende og begrensede tilbudet til menn i krise

Datert: 27.03.2003
Svart på: 02.04.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): For kvinner i akutt krise er det i dag 50 krisesentre og særlige mottaksapparat hos politiet hvor de kan henvende seg. Menn i kriser har få steder å henvende seg. Det eneste tilbudet mange voldelige menn får, mottar de under soning. Det finnes få tilbud til menn utover det ganske land.

Hva vil statsråden gjøre for å gjøre de tilbud som finnes bedre kjent, og hva vil statsråden foreta seg for å styrke og utvikle det eksisterende og begrensede tilbudet til menn til å gjelde for hele landet?


Les heile debatten