Munnleg spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til statsministeren

Om skattefritt aksjeutbytte, og et næringsliv som tapper kassen i sine bedrifter for å ta utbytte, så de nærmest er uten egenkapital, samtidig som arbeidsledigheten stiger

Datert: 22.10.2003
Svart på: 22.10.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les heile debatten