Spørjetimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden støtter vurderingen fra Skattedirektoratet om ikke å ta hensyn til Sivilombudsmannens uttalelse om å sette ned km-satsene for firmabilbeskatning for 2003

Datert: 13.11.2003
Svart på: 19.11.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I brev om sak 2003-0616, datert 29/9-03, stiller Sivilombudsmannen bl.a. spørsmål ved km-satsene for firmabilbeskatning, og ber om at satsene blir vurdert satt ned med virkning for 2003. Disse satsene fastsettes av Skattedirektoratet normalt først i månedsskiftet nov/des 2003. I brev fra Skattedirektoratet til Sivilombudsmannen, datert 4/11-03, gir skattedirektøren uttrykk for at det ikke vil bli tatt hensyn til Sivilombudsmannen sin uttalelse når satsene skal fastsettes for 2003.

Støtter statsråden denne vurderingen?


Les heile debatten