Munnleg spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeriministeren

Om at Norge unngikk straffetoll på laks til EU, som nå utreder kvoter som et alternativ, og hva fiskeriministeren vil foreta seg for å sikre lønnsomhet og framtiden til denne næringen

Datert: 19.05.2004
Svart på: 19.05.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les heile debatten