Spørjetimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden har oversikt over de forventede konsekvenser av at foretaksmøtet i Helse Sør vedtok å nå økonomisk balanse i løpet av 2006

Datert: 01.02.2005
Svart på: 09.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør 27. januar vedtok flertallet å nå økonomisk balanse i løpet av 2006. For 2005 skal negativt årsresultat ikke overstige 500 mill. kr. Mindretallet er av den oppfatning at HOD undervurderer konsekvensene av nødvendige tiltak. De er bekymret for kvaliteten på helsetilbudet. Mindretallet aksepterer ikke kravene uten oversikt over konsekvensene, noe som synes som et rimelig krav.

Har statsråden oversikt over de forventede konsekvenser og analyser av disse?


Les heile debatten