Spørjetimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om å gjennomføre seniorpolitiske tiltak for å kompensere for den negative effekten av at ventelønnsordningen blir videreført

Datert: 09.02.2006
Svart på: 15.02.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I statsbudsjettet for 2006 vedtok regjeringspartiene å videreføre ventelønnsordningen for statsansatte. Ordningen har i praksis vært brukt til å skyve eldre arbeidstakere ut av arbeidslivet. I Bergens Tidende 15. januar sto flere ventelønnsmottakere frem og fortalte at de opplever ordningen som uverdig, at de blir parkert på et sidespor, ja, endog at livene deres er ødelagt.

Hvilke seniorpolitiske tiltak vil statsråden gjennomføre for å kompensere for den negative effekten av at ventelønnsordningen blir videreført?


Les heile debatten