Spørjetimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å eliminere en utvikling der salgssteder som belaster lav merverdiavgift for mat, tilrettelegger for konsum på serveringsstedspremisser, og hvor avgiftsforskjellen derved skaper konkurransevridning

Datert: 21.03.2006
Svart på: 29.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Merverdiavgiften er 25 pst. for mat konsumert på serveringssted, f.eks. i restauranter, og 13 pst. for mat som ikke kan konsumeres på salgsstedet, f.eks. på bensinstasjoner. Stadig flere tar nå opp problemet med at mange salgssteder som kun belaster den lave merverdiavgiften, også tilrettelegger for konsum på serveringsstedspremisser. Forskjellen i avgift for i utgangspunktet like serverings-/salgssteder skaper dermed en konkurransevridning.

Hva vil statsråden gjøre for å eliminere denne utviklingen?


Les heile debatten