Spørsmål til presidentskapet fra Per Sandberg (FrP)

Om hvorvidt det nå vil bli utarbeidet regler for hvorledes utbyttingsordningen bør utformes mv., da stortingspresidenten i et presseoppslag refser en kollegas og partigruppes bruk av ordningen

Datert: 11.05.2006
Svart på: 29.05.2006 av stortingspresident Thorbjørn Jagland

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Stortingspresident Thorbjørn Jagland refser ifølge VG 18. april en kollega og en partigruppe for bruk av den såkalte og uoffisielle "utbytteordning". Dette på tross av at det alltid har vært understreket, og påpekt at denne ordningen er det partigruppene alene som praktiserer for å sørge for at Stortinget, til enhver tid har det korrekte forhold mellom partigruppene i overensstemmelse med den partimessige sammensetningen basert på valgresultatet.

Betyr stortingspresidentens synspunkter på utbytteordingen, at han eller Presidentskapet nå vil utarbeide regler for hvorledes ordningen bør utformes, slik at alle blir omfattet av en lik praksis, og vil Stortingets administrasjon trekkes inn i administreringen av ordningen, slik at representanter som i god tro har fått utbytting av sin partigruppe som har nok folk tilstede for Stortingets møtevirksomhet slipper belastningen med offentlig refs fra stortingspresidentens side?


Les heile debatten