Munnleg spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til utenriksministeren

Om hvordan Regjeringen kunne gi nådestøtet til en internasjonal øst-vest transportkorridor over Narvik havn ved ikke å støtte prøvetransporten, til tross for løfter og lovende uttalelser om prosjektet

Datert: 07.03.2007
Svart på: 07.03.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF):


Les heile debatten