Spørjetimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til utenriksministeren

Om Regjeringens arbeid med å styrke miljøhensyn som går på tvers av krav om fihandel, fram mot og under WTOs ministerkonferanse i desember

Datert: 28.11.1996
Svart på: 04.12.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Hvordan vil Regjeringen arbeide fram mot og under WTOs ministerkonferanse i desember med å styrke miljøhensyn som går på tvers av krav om frihandel?"


Les heile debatten