Spørjetimespørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt en underregulering av lønns- og prisstigningen kan få negative konsekvenser for tiltaksinnsatsen til attførings- og vekstbedrifter

Datert: 30.01.2008
Svart på: 06.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Landets attførings- og vekstbedrifter får kompensert for en lønns- og prisstigning fra 2007 til 2008 på 1 pst. I statsbudsjettet er tilsvarende kompensasjon til staten og kommunenes driftsrammer på 4,2 pst.

Kan en slik underregulering gjennomføres uten negative konsekvenser for tiltaksinnsatsen overfor de personer som har behov for tiltakene som attførings- og vekstbedriftene gir?


Les heile debatten