Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å forbedre hygienekvaliteten ved norske fiskeribedrifter, og sørge for at de får mer forutsigbare forhold når det gjelder eksport til Russland

Datert: 31.01.2008
Svart på: 06.02.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I en fersk rapport fra russiske veterinærmyndigheter kritiseres forholdene ved en rekke norske fiskeribedrifter. Ifølge Mattilsynet er det brudd på norske og russiske regler av ulik alvorlighetsgrad. Det har lenge vært strid om hvilke norske fiskerivirksomheter som skal få lov å eksportere fisk til Russland.

Hva vil statsråden gjøre for å forbedre hygienekvaliteten ved norske fiskeribedrifter, og vil statsråden sørge for at norske fiskeribedrifter får mer forutsigbare forhold når det gjelder eksport til Russland?


Les heile debatten