Spørjetimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Om å prioritere jernbanetunnel i Drangsdalen på Sørlandsbanen, hvor togtrafikken må gå med sterkt nedsatt fart pga. rasfare

Datert: 13.03.2008
Svart på: 02.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): I snart 20 år har det vært arbeidet for ny jernbanetunnel i Drangsdalen i Lund kommune. Det er tale om en rasutsatt strekning på Sørlandsbanen, hvor togtrafikken nå må gå med sterkt nedsatt fart. Forholdene hemmer transporten av folk og gods, og rasfaren utgjør også en sikkerhetsrisiko.

Hvilke forutsetninger må på plass for at jernbanetunnel i Drangsdalen skal kunne bli prioritert i Nasjonal transportplan?


Les heile debatten