Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om hvorfor bensinprisen følger et ukentlig mønster hos landets bensinstasjoner, og på hvilken måte Konkurransetilsynet har engasjert seg i saken

Datert: 03.04.2008
Svart på på vegner av: Fornyings- og administrasjonsministeren
Svart på: 09.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Bensinprisene i Norge har de seneste årene fulgt et strengt ukentlig mønster. Mandag settes bensinprisen kraftig opp over hele landet, med en gradvis reduksjon utover uken og er lavest i helgene og mandag morgen. Innkjøpsprisen på bensin varierer ikke med ukedagene.

Kan statsråden forklare hva årsaken er til at bensinprisen følger et slikt ukentlig mønster hos landets bensinstasjoner, og på hvilken måte har Konkurransetilsynet engasjert seg i saken?


Les heile debatten