Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Datert: 06.11.2008
Spørsmålet er trekt tilbake

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Fiskeri- og kystministeren tok på vegne av Regjeringen på seg ansvaret for å fjerne skipsvraket "Murmansk". Samtidig har Regjeringen valgt å hemmeligholde en liste over andre vrak langs norskekysten, noe som gjør det vanskelig for Stortinget å vurdere om Regjeringens håndtering av denne saken skaper presedens for andre saker.

Mener statsråden at Stortinget har et juridisk eller moralsk ansvar for å finansiere fjerningen av skipsvraket "Murmansk"?


Les heile debatten