Spørjetimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Om gjeninnføring av sovevogn til Kristiansand, og hvorvidt man har vurdert å overføre en av vognene som i dag trafikkerer Stavanger, til Kristiansand

Datert: 20.11.2008
Svart på: 26.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Stortinget har vedtatt at det skal gjeninnføres sovevogn i Kristiansand. I en periode der man arbeider med å skaffe nok sovevognmateriale, kan Stortingets vedtak gjennomføres ved å sette inn reservevognkapasitet, eller overføre en av vognene som i dag trafikkerer Stavanger til Kristiansand.

Er dette vurdert, og hva vil kostnadsanslaget med en slik gjennomføring være?


Les heile debatten