Spørjetimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Datert: 05.11.2009
Rette vedkommende: Justisministeren
Svart på på vegner av: Justisministeren
Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Etableringen av nytt nødnummer og nytt nødnett er svært viktig for berørte etater og samfunnssikkerheten. Dessverre preges prosessen knyttet til begge sakene av stor konflikt mellom ulike fagmiljøer og departement og man er kraftig på etterskudd.

Hvordan vil statsråden ved Statsministerens kontor sørge for en bedre samordning av disse prosessene?


Les heile debatten