Spørjetimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om å sikre at det kommunale barnevernet får ressurser til den nødvendige opptrappingen

Datert: 20.05.2010
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Svart på på vegner av: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Svart på: 26.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren uttaler til Stavanger Aftenblad 3. mai at det er en kritisk situasjon i det kommunale barnevernet.

Hvordan vil statsråden bidra til å løse disse utfordringene og sikre at det kommunale barnevernet får ressurser til den nødvendige opptrappingen?


Les heile debatten