Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Om at en eier som mistet hus og innbo i brann like før jul fikk krav om lisensavgift i januar fordi han ikke hadde varslet NRKs lisenskontor om tap av TV, og hvorvidt det er behov for å endre forskriften

Datert: 10.02.2011
Svart på på vegner av: Kulturministeren
Svart på: 16.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): En huseier mistet huset og innboet sitt i brann like før jul i fjor. Eieren varslet ikke NRKs lisenskontor om tap av TV og fikk i januar krav om lisensavgift. Eieren synes dette er et svær urimelig krav siden TV-en gikk tapt i brannen. Årsaken til at eieren ikke varslet om tap av TV-en var at det var en rekke praktiske problem som måtte løses med hensyn til jul og tap av hus. NRKs lisenskontor viser til at eier skulle ha gitt beskjed innen 31. desember om tap av TV.

Ser statsråden behov for å endre forskriften?


Les heile debatten