Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å bekjempe dopingkriminaliteten

Datert: 01.11.2011
Svart på: 09.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Dagens Næringsliv har avslørt og kartlagt dopingmiljøet i Norge. I den forbindelse fremkommer det at Kripos ikke prioriterer kampen mot dopingkriminaliteten. Det fremkommer også at Kripos er fraværende når det gjelder deltakelse i internasjonale fora der dette er tema. Årsaken til Kripos sitt fravær på alle arenaer når det gjelder bekjempelse av dopingkriminalitet er manglende økonomiske ressurser, noe som også videreføres i budsjettet for 2012.

Hva vil statsråden gjøre for å bekjempe dopingkriminaliteten?


Les heile debatten