Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorfor Norge har undertegnet en fiskeriavtale med Russland for så å motsette seg deler av den noen måneder senere, og hvorvidt statsråden mener dette styrker samarbeidet

Datert: 05.01.2012
Svart på: 11.01.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det har vært mye misnøye med den nye fiskeriavtalen mellom Norge og Russland som ble undertegnet i oktober. Kystvakta mener at avtalen gjør det vanskeligere for dem å påvise ulovlig dumping av fisk. Nå fremkommer det at norske myndigheter motsetter seg deler av avtalen med Russland bare noen måneder etter at avtalen ble undertegnet.

Hvorfor har Norge undertegnet en avtale for så å motsette seg deler av den noen måneder senere, og mener statsråden dette styrker samarbeidet med Russland?


Les heile debatten