Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Om statsråden vil fryse salgsprosessen av Olavsvern inntil NATO har foretatt endelig avklaring om operativ bruk for fasilitetene

Datert: 02.04.2012
Svart på: 02.05.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): For over 2 år siden mottok forsvarsministeren et brev fra SHAPE hvor det ble bekreftet at NATO ikke lenger hadde operativ bruk for fasilitetene ved Olavsvern, hverken nå eller i overskuelig fremtid. Olavsvern skulle ha vært sluttbehandlet i NATOs investeringskomité 14. februar 2012, mens SHAPE har bedt om utsettelse.

Siden NATO åpenbart gjør nye fremtidige vurderinger av Olavsvern, vil statsråden fryse salgsprosessen av Olavsvern inntil NATO har foretatt endelig avklaring?


Les heile debatten