Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorfor statsråden ikke ønsker en endring i skiltforskriften, slik at hjemmetjenesten kan kjøre og parkere hensiktsmessig

Datert: 11.10.2012
Svart på: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hjemmetjenesten i Tromsø kommune har tidligere hatt dispensasjon fra skiltforskriften. Politiet kom frem til at de ikke hadde hjemmel til å innvilge slikt fritak. Kommunen ba Samferdselsdepartementet om en lovendring fra skiltforskriften slik at hjemmetjenesten kan kjøre og parkere hensiktsmessig, slik at de kan utføre sine tjenester til nytte for brukerne av tjenesten.

Hvorfor ønsker ikke statsråden endring i skiltforskriften, slik at hjemmetjenesten kan bruke mest mulig tid på brukerne?


Les heile debatten