Spørjetimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Om statsråden vil gjøre en ny vurdering om videre drift av kontorfellesskapet i bunkeren på Langnes, med bakgrunn i at det tilfredsstiller krav til HMS

Datert: 03.01.2013
Svart på: 09.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til skriftlig spørsmål nr. 1 037 (2011-2012) der det fremkommer i svaret fra statsråden at "den delen av bunkeren som i dag benyttes til fjernarbeid på Langnes er ifølge Forsvaret etablert på lokalt initiativ og tilfredsstiller bl.a. ikke krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS)". I ettertid er jeg gjort kjent med at dette kontorfellesskapet tilfredsstiller krav til HMS.

Vil statsråden på denne bakgrunn gjøre en ny vurdering om videre drift av kontorfellesskapet på Langnes?


Les heile debatten