Munnleg spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljøvernministeren

Om hvilke konsekvenser det vil få for staten som eier av Folldal Gruver at en ikke har oppnådd noen bedring i utslippsnivå og vannkvalitet i Folla elv

Datert: 09.01.2013
Svart på: 09.01.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Folla elv er sterkt forurenset som følge av avrenning fra Folldal Gruver. I praksis er elven død og har vært det i mange år. Det er anslått at det i 2012 alene rant ut over 20 tonn med kobber i elven. Eieren av Folldal Gruver er staten ved Nærings- og handelsdepartementet.

Folldal Gruver var i drift i 250 år frem til 1993. Alle frister for rensing av utslipp og elv er overskredet. Varaordføreren i Folldal, en partikollega av statsråden, er sterkt kritisk til statens håndtering av saken og mener den ville ha vært håndtert annerledes dersom eieren hadde vært privat. Seksjonssjef Harald Sørby i Klima- og forurensningsdirektoratet sier til Nationen 5. januar i år at saken burde ha vært løst mye tidligere. Han viser til at det er satt vilkår om vannkvalitet som ikke er oppfylt. Miljøvernministeren har i svar på skriftlig spørsmål til representanten Gundersen redegjort for at nye tiltak vil iverksettes i løpet av 2013, 20 år etter at gruvene stengte. Spørsmålet til statsråden er dermed enkelt: Hva er det som gjør at det er gått 20 år uten at effektive tiltak er iverksatt og tilstanden i elven er bedret? Dette er en miljøkatastrofe av dimensjoner. Hvilke konsekvenser vil det få for staten som eier at en ikke har oppnådd noen bedring i utslippsnivå og vannkvalitet i denne perioden?


Les heile debatten