Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om at situasjonen for akuttmottakene er omtrent den samme som den var for fire og et halvt år siden ifølge en ny helsetilsynsrapport, og hva det sier om regjeringens gjennomføringskraft innen forbedringer i helsevesenet

Datert: 10.04.2013
Svart på: 10.04.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Situasjonen når det gjelder akuttmottakene gir i og for seg et interessant innsyn i gjennomføringskraften i og styringen av det helsevesenet vi har i dag. For fire og et halvt år siden fikk vi en varskorapport fra Helsetilsynet, som sa at akuttberedskapen i Norge er for dårlig. Helseministeren sto i Stortinget og sa hun var enig i at rapporten viste at dette var alvorlig og at det måtte gjøres noe med det. Man gjorde noe med det – det året. Så fikk vi etter hvert tre nye helseministre, som ikke gjorde noe. Vi har fått en ny helsetilsynsrapport, som viser at situasjonen er omtrent den samme som den var for fire og et halvt år siden.

Jeg synes at dette er en parallell til diskusjonen vi bl.a. har hatt i etterkant av 22. juli-kommisjonen, om evnen det offentlige har til gjennomføringskraft – å gjøre forbedringer og lære av de rapportene vi har fått. Helsetilsynet har som ansvar å sørge for å påpeke overfor helseforetakene og selvfølgelig også overfor politisk ledelse hva som er utfordringer, feil og ting som må forbedres. Men det er altså politisk ledelses ansvar å sørge for å ha kontinuitet i det forbedringsarbeidet. Men på fire år var det bare det første året, under helseminister Brustad, at man fulgte opp dette. De tre neste helseministrene har ikke gjort noe – før neste uke.

Hva synes statsministeren det sier om regjeringens gjennomføringskraft innen forbedringer i helsevesenet? Når medias lys slukkes, slukker interessen for å følge opp sakene.


Les heile debatten