Spørjetimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om at personer bosatt i Sverige som mister sitt arbeid i Norge, får økonomiske problemer da ventetiden på dagpenger er uakseptabelt lang

Datert: 15.05.2013
Svart på: 22.05.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Personer bosatt i Sverige som mister sitt arbeid i Norge, får økonomiske problemer da ventetiden på dagpenger igjen er uakseptabelt lang. Problemet har vart i flere år, på tross av at regjeringen er klar over situasjonen. Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 351 (2010-2011), skriftlig spørsmål nr. 315 (2011-2012), skriftlig spørsmål nr. 701 (2012-2013) og spørretimespørsmål besvart 23. mars 2011.

Vil statsråden nå øke kapasiteten, og i samarbeid med svenske myndigheter sørge for at arbeidsledige som venter, raskt får sin dagpenger utbetalt?


Les heile debatten