Munnleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Om Høyres prinsipielle glideflukt vekk fra prinsippene om at fastlegen skal ha plikt til å henvise en kvinne til det hun har rett til, og om det ikke er på tide å stoppe dette prinsippløse tullet når så mange ordførere sier nei

Datert: 29.01.2014
Svart på: 29.01.2014 av statsminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er over 40 år siden jeg ble med i kampen for sjølbestemt abort i Norge. Noe av det vi, som sloss da, visste, var at hvis vi lot legene få lov til å være moralske overdommere for det som måtte være en kvinnes rett til sjølbestemmelse, ville det gå galt. Vi visste hvordan det ville virke. Høyre var ikke med da. Men etter hvert har jo mange kloke kvinnfolk og også mannfolk i Høyre blitt med på dette, og jeg trodde ærlig talt at Erna Solberg var en av dem. Derfor er jo skuffelsen stor når vi nå ser at Høyre er med på en prinsipiell glideflukt vekk fra prinsippene om at fastlegen skal ha plikt til å henvise en kvinne – også en kvinne – til det hun har rett til.

«Det er nødvendig at fastlegetjenesten, pasientenes dør inn i helsetjenesten, møter dem med en enhetlig stemme. Det helsetilbudet fastlegen gir deg skal være det tilbudet du har rett til å motta, ikke det fastlegen finner for godt å sympatisere med.»

Står det på Høyres hjemmeside og i SVs forslag til Stortinget. Det er klippet loddrett ut fra Høyres hjemmeside. Og nå er det jo sånn at det ikke bare er fastlegen og hva fastlegen finner det for godt å sympatisere med, som skal legges til grunn, men også hva kommunestyrets flertall finner det for godt å sympatisere med i slike saker.

Da er det grunn til å spørre: Er det ikke nå på tide å stoppe dette prinsippløse tullet når så mange ordførere – nå også fra Høyre – sier nei?


Les heile debatten