Spørjetimespørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvilke konsekvenser den økonomiske politikken til regjeringen får for økonomisk fordeling mellom kvinner og menn i Norge, og dermed likestillingen

Datert: 26.02.2015
Svart på: 04.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Likestilling handler først og fremst om rettferdighet. Men likestilling er også god økonomisk politikk og gir økt verdiskaping i samfunnet. Kvinners inntog i arbeidslivet har betydd mye mer for norsk økonomi enn oljefondet noen gang vil bety. Samtidig ser vi at regjeringen med sin skattepolitikk gir langt større skattekutt til menn enn til kvinner.

Hvilke konsekvenser mener statsråden at den økonomiske politikken til regjeringen får for økonomisk fordeling mellom kvinner og menn i Norge, og dermed likestillingen?


Les heile debatten